Tietosuoja

20 huhtikuuta 2021
 • Tietosuojaseloste määrittää, miten Extendo Insurance OÜ (jäljempänä vakuutusasiamies) käsittelee asiakkaiden, vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja edunsaajien sekä muiden vakuutussopimuksissa mainittujen henkilöiden (jäljempänä henkilöt) henkilötietoja vakuutuspalvelujen välityksen ja myynnin yhteydessä.
 • Henkilötietojen käsittelijä on Extendo Insurance OÜ (rekisterinumero 11388021, sijainti Peetri tee 1-1, Peetri, Rae vald, Harju maakond, Viro, puhelin +372 600 3314, ; [email protected]).
 • Vakuutusasiamies käsittelee henkilötietoja myydessään vakuutusta, laatiessaan vakuutussopimuksia ja tarjotessaan muita vakuutusasiamiehen palveluja.
 • Vakuutusasiamies on henkilötietojen vastaava käsittelijä, jos vakuutuksenottaja kääntyy hänen puoleensa vakuutussopimuksen tekemiseksi, ja valtuutettu käsittelijä, jos henkilötietoja luovuttaa vakuutusasiamiehelle joku muu henkilö, joka solmii vakuutussopimuksen henkilön omistamalle tai hallussa olevalle omaisuudelle.
 • Vakuutusasiamies pitää henkilötietojen suojaa ja henkilöiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyn minimiin. Noudatamme toiminnassamme Virossa vahvistettuja henkilötietojen suojaamista koskevia sääntöjä, Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), muuta henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä henkilötietojen suojan sisäisiä sääntöjä. Vakuutusasiamies tekee parhaansa ylläpitääkseen henkilötietojen turvallisuutta ja suojaa.
 • Vakuutusasiamies käsittelee henkilötietoja ottaessaan vastaan vakuutushakemuksia, tehdessään riskianalyysejä, tunnistaessaan vakuutuskelpoisen kohde-etuuden, pyytäessään vakuutuksenantajilta vakuutustarjouksia, laatiessaan ja välittäessään vakuutustarjouksia, laatiessaan vakuutussopimusasiakirjoja, avustaessaan henkilöitä vakuutussopimusten tekemisessä, hallinnoinnissa ja vahinkotapauksissa sekä tarjotessaan muita vakuutusasiamiehen palveluita.
 • Vakuutusasiamies käsittelee seuraavia henkilötietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttötilin numero, vakuutettavan kohteen tiedot, tiedot vahinkotapahtumista.
 • Vakuutusasiamies ei käsittele erityisiä henkilötietoja.
 • Vakuutusasiamies käsittelee henkilötietoja vakuutusten myyntiä, välitystä ja vakuutussopimuksen tekemistä varten vakuutustoimintalain perusteella ilman henkilön erillistä suostumusta.
 • Vakuutusasiamies välittää henkilötietoja vakuutuksenantajille, valtuuttamilleen tietojenkäsittelijöille, mm. vakuutustietojärjestelmän palveluntarjoajalle, muille palveluntarjoajille sekä oikeuksiensa turvaamiseksi ja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi esimerkiksi tilintarkastajalle, kirjanpito- ja lakipalvelujen tarjoajalle, perintäyhtiölle, tutkintaelimille jne.
 • Vakuutusasiamies ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle.
 • Vakuutuksenantajat ja muut vakuutusasiamiehen yhteistyökumppanit (valtuutetut tietojenkäsittelijät, joille vakuutusasiamies välittää henkilötietoja) käyttävät henkilötietoja myös henkilöiden kulutustottumusten seurantaan ja käyttökokemuksen mittaamiseen, (profiili)analyysiin ja tilastointiin, jos henkilö on antanut tähän suostumuksensa hyväksyessään vakuutustarjouksen. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusasiamiehen tietosuojaselosteessa mainitsemille yhteyshenkilöille.
 • Vakuutusasiamies saa henkilötietoja henkilöltä itseltään, vakuutuksenottajalta, muulta vakuutuksen edunsaajalta tai kolmannelta henkilöltä, jolla on toisen henkilön suostumus tämän tietojen siirtämiseen.
 • Vakuutusasiamies pitää henkilötiedot luottamuksellisina eikä luovuta niitä tarkoituksiin, joita ei ole mainittu tietosuojaselosteessa.
 • Vakuutusasiamies säilyttää henkilötietoja vakuutusasiamiehen sopimuksen, vakuutussopimuksen tai muun sopimuksen päättymiseen asti ja sen jälkeen oikeutettujen etujensa turvaamiseksi siihen saakka, kun sopimuksesta johtuvat vaateet ovat vanhentuneet.
 • Henkilöllä on oikeus saada kirjallisesta pyynnöstä tietoa siitä, mitä hänen henkilötiedoistaan käsitellään, vaatia henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä ja poistamista (tässä tapauksessa henkilölle ei voida jatkaa palveluiden tarjoamista), vaatia, että hänen suhteensa ei tehtäisi automaattiseen tietojenkäsittelyyn pohjaavia päätöksiä, ja oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn (jolloin sopimuksen täytäntöönpanoa ei voida jatkaa).
 • Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa vierailijan tietokoneelle tai mobiililaitteeseen. Evästeiden avulla käyttäjä voidaan vastedes tunnistaa hänen vieraillessaan verkkosivustolla, saada selville hänen kiinnostuksensa ja mieltymyksensä, analysoida hänen valintojaan ja tarjota hänelle sen perusteella parempia käyttöehtoja sekä lähettää verkkosivuston kautta tarjouksia ja mainoksia. Evästeet eivät vaaranna laitettasi, jota käytät verkkosivuston selaamiseen. Käytämme evästeitä, jotta henkilön ei tarvitse, kun hän vierailee verkkosivustolla uudestaan, syöttää sille jo aiemmin annettuja tietoja.
 • Vakuutusasiamiehellä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan 1 (yksi) kuukausi etukäteen.
 • Käyttämällä vakuutusasiamiehen palveluita tai verkkosivustoa henkilö hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.